Biometryczne zdjęcia do paszportu – wytyczne


  • 8 grudnia 2015
  • opublikował: Foto Renau

Biometryczne zdjęcia do paszportu – wytyczne

Obecnie każda osoba ubiegająca się wydanie paszportu musi dostarczyć do urzędu paszportowego zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia ICAO. W poniższym tekście przedstawiamy zalecenia dotyczące zdjęcia biometrycznego do paszportu.

Format zdjęcia – szerokość 35 mm, wysokość 45 mm. Zdjęcie musi przedstawiać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być widoczna. Wysokość głowy powinna zajmować 70-80% zdjęcia, tj. 31-36 mm. Należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana a wymiar twarzy nie pomniejszony, część fryzury może znaleźć się poza kadrem. Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31 mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30 mm od dolnej krawędzi zdjęcia. W przypadku dzieci do 11 roku życia dolna granica może zostać przesunięta do 15 mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia.
Pozycja głowy i wygląd twarzy – zdjęcie musi pokazywać przód osoby fotografowanej z twarzą skierowaną prosto w obiektyw. Osoba fotografowana powinna mieć naturalny wygląd i zamknięte usta.
Oczy i kierunek patrzenia – osoba fotografowana musi patrzeć prosto w obiektyw aparatu. Oczy muszą być otwarte, nie powinny być zakryte przez włosy lub okulary.
Tło białe lub jasne jednolite – zaleca się kolor biały lub jasnoszary (tło pozbawione cieni i elementów ozdobnych). Powinno przedstawiać tylko osobę fotografowaną (inne osoby i przedmioty nie mogą być widoczne).
Ostrość i kontrast – twarz we wszystkich obszarach musi być odwzorowana ostro i odpowiednio kontrastowa.
Oświetlenie – twarz powinna być równomiernie oświetlona. Bez efektu czerwonych oczu, refleksów czy cieni na twarzy.
Nakrycie głowy – osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, także w takich przypadkach cała twarz (od brody do końca czoła) musi być widoczna.
Jakość zdjęcia – zdjęcie powinno być wykonane na papierze wysokiej jakości o dużej rozdzielczości, nie może posiadać załamań lub być brudne. Musi być neutralne kolorystycznie i odwzorowywać naturalny kolor skóry.
Zdjęcia dzieci – przy zdjęciach dzieci należy zwrócić uwagę na to, aby tło zdjęcia było jednolite i bez innych osób w kadrze. Dziecko powinno mieć zamknięte usta, twarz nie powinna być zasłonięta. Na zdjęciu dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy. Ważne! Dzieci do 5-tego roku życia nie wymagają zdjęć zawierających cechy biometryczne. Dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zaleceń.
Uwagi końcowe – dopuszczalne są zdjęcia w biżuterii, jednak powinna ona znajdować się poza obrębem owalu twarzy. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby oś aparatu znajdowała się prostopadle do płaszczyzny twarzy na wysokości pomiędzy nosem, a linią oczu. Niedopuszczalna jest ptasia i żabia perspektywa.

Loading