Zdjęcia do dowodu osobistego – wymagania


  • 10 grudnia 2015
  • opublikował: Foto Renau

Zdjęcia do dowodu osobistego – wymagania

Od marca 2015 roku zmianie uległy wymogi dotyczące zdjęcia dołączanego do wniosku o dowód osobisty. Poniżej przedstawiamy aktualne wytyczne.
Format zdjęcia. Zdjęcie kolorowe w formacie: szerokość 35 mm wysokość 45 mm.
Pozycja głowy i wygląd twarzy. Zdjęcie musi być wykonane, tak aby twarz osoby fotografowanej była skierowana prosto w obiektyw aparatu, głowa nie może być przekrzywiona – należy zachować symetrię w pionie, zdjęcie powinno przedstawiać wyraźny owal twarzy. Zdjęcie wykonane z półprofilu jest nieprawidłowe. Osoba na zdjęciu musi mieć naturalny wygląd twarzy z zamkniętymi ustami, brwi muszą być całkowicie odsłonięte. Uszy muszą być widoczne. Dopuszcza się aby część fryzury wystawała poza obrys zdjęcia.
Oczy i kierunek patrzenia. Wzrok osoby fotografowanej musi być skierowany prosto w obiektyw aparatu. Oczy muszą być naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne. Niedopuszczalny jest efekt „czerwonych oczu”.
Tło. Tło białe oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną żadne inne osoby i przedmioty nie mogą być widoczne.
Ostrość i kontrast. Twarz we wszystkich obszarach musi być odwzorowana ostro i odpowiednio kontrastowa. Kontury głowy nie mogą wykazywać prześwietleń od tła.
Oświetlenie. Twarz powinna być oświetlona równomiernie. Niedopuszczalne są refleksy (odbicia światła na skórze czy włosach powodujące białe plamy w tych miejscach) oraz cienie na twarzy.
Osoby w okularach. W przypadku osób noszących okulary korekcyjne, w celu uniknięcia odblasków powstałych na skutek odbicia światła na szkłach, sugeruje się zdjęcie okularów. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku mogą pozostać w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku osoby te są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. W tym przypadku na szkłach okularów nie mogą występować refleksy. Soczewki kontaktowe mogą pozostać pod warunkiem zachowania naturalnej kolorystyki oczu.
Nakrycie głowy. Osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy, za wyjątkiem nakryć noszonych przez osoby należące do wspólnoty religijnej po przedłożeniu potwierdzonego zaświadczenia o przynależności do niej. Także w takich przypadkach widoczny powinien być cały owal twarzy od brody do kończ czoła oraz do linii uszu.
Jakość zdjęcia. Zdjęcie powinno być wykonane na błyszczącym papierze fotograficznym lub błyszczącym papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o dużej rozdzielczości. Nie może posiadać załamań lub innych uszkodzeń powierzchni. Fotografia musi być wyraźna bez widocznej pikselizacji o prawidłowym kontraście, neutralnej kolorystyce. Musi odwzorowywać naturalny kolor skóry i naturalny wizerunek twarzy.
Zdjęcia w biżuterii. Zaleca się, aby osoba fotografowana nie posiadała biżuterii w uszach i innych częściach twarzy, która zasłania owal twarzy lub ingeruje w jednolite tło, chyba że wyjęcie elementów biżuterii wiąże się z uszkodzeniem uszu lub twarzy
Zdjęcia dzieci. Przy fotografowaniu dzieci należy zwrócić uwagę na tło zdjęcia, które powinno być jednolite i jasne, bez innych osób w kadrze. Usta u dziecka powyżej 5 lat powinny być zamknięte. Twarz dziecka odsłonięta bez dodatkowych przedmiotów (zabawek) na twarzy.
Należy pamiętać, że w przypadku dzieci do 5 roku życia nie są wymagane zdjęcia wykonane według zasad obowiązujących przy fotografii osób pozostałych.
Powyższe zasady nie obowiązują także w przypadku wykonywania zdjęć osób z wrodzonym lub nabytym nienaturalnym wyrazem twarzy (np. blizny, zniekształcenia i deformacje).

Loading